ÄLÄ PORAA!

HYÖDYNNÄ MAALÄMPÖ PERUSTUKSISTA TERÄSPAALUIHIN
ASENNETTAVILLA ECOWELL-ENERGIAKERÄIMILLÄ.

Edullisempi kuin maalämpökaivot

Ecowell-energiakeräimet asennetaan rakennuksen perustamisessa käytettävien teräspaalujen sisälle, joten ei tarvita lainkaan maalämpöporauksia.

Soveltuu myös pohjavesialueille

Ecowell-energiakeräimet soveltuvat maalämmön hyödyntämiseen myös pohjavesialueilla mihin ei saa porata maalämpökaivoja.

Lähes ilmainen viilennys

Ecowell-energiakeräimet tuottavat kesäaikaisen lattiaviilennyksen kiinteistöön ja asuntoihin pelkän kiertovesipumpun avulla.

Energiapaaluilla hyödynnetään maalämpöä ja maakylmää

Ecowell-energiakeräimet ovat kustannustehokas maalämpöjärjestelmä uusiin rakennettaviin pientaloihin, rivitaloihin, kerrostaloihin, hotelleihin, ravintoloihin, uimahalleihin, sairaaloihin sekä teollisuuteen. Se soveltuu myös pohjavesialueille, johon ei saa porata perinteisiä maalämpökaivoja. Lisäksi sillä voidaan tuottaa kesäaikainen viilennys kiinteistöön ja asuntoihin hyvin pienellä sähkönkulutuksella. Ecowell-järjestelmä suunnitellaan ja mitoitetaan kohdekohtaisesti ja se toimitetaan asennettuna sekä käyttöönotettuna asiakkaalle.

Miten maalämpöä hyödynnetään energiapaaluilla?

Maalämpö on maaperään varastoitunutta lämpöä, jonka hyödyntäminen asumisessa on lähes päästötöntä. Energiapaalujärjestelmä on suomalaisvalmisteinen maalämpöratkaisu, joka hyödyntää teräspaalutusta maalämmönlähteenä. Energiapaalut mahdollistavat maalämmön kustannustehokkaan hyödyntämisen myös pohjavesialueilla, joilla se ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Energiapaalutekniikalla maalämpöä voidaan hyödyntää jo seitsemän metrin paalusyvyydestä alkaen.

Mikä on energiapaalu?

Teräspaalu aktivoidaan energiapaaluksi asentamalla sen sisään Ecowell-energiakeräin. Ecowell-energiakeräimet valmistetaan yhtenäisestä PEX-muoviputkesta, jolloin siinä ei ole hitsattuja tai mekaanisia liitoksia, joten se on tiivis ja käyttöturvallinen myös pohjavesialueilla. Ecowell-energiakeräimissä käytetään ainoastaan happidiffuusiosuojattuja muoviputkia, joiden ansiosta valmis järjestelmä on valmistuttuaan täysin ilmatiivis, eikä siitä liukene maalämpöliuosta maaperään. Tämä vähentää järjestelmän huoltotarvetta poistamalla tarpeettomat liuoslisäykset.

Miten energiapaalu toimii?

Energiapaalun aktivoinnin yhteydessä teräspaalun sisään pumpataan täyteaine lämmönsiirron parantamiseksi. Energiapaalujen täyteaineena käytetään betonia, kivituhkaa tai siihen erityisesti soveltuvaa täyteainetta. Lopuksi Ecowell-energiakeräimet täytetään joko puhtaalla vedellä tai vesi-alkoholiliuoksella riippuen teknisestä toteutuksesta. Liuos toimii lämmönsiirtäjänä maasta, jolla tuotetaan kiinteistöön lämmitystä ja viilennystä. Ecowell-energiakeräimet kytketään jakotukkeihin, jotka sijoitetaan rakennuksen alapohjaan tai lämmönjakohuoneeseen, jotka kytketään maalämpöpumppuun.

Hyödynnä myös maakylmä!

Hyödynnä Ecowell-energiakeräimet myös kylmän lähteenä kiinteistön viilennyksessä.

Vieritä ylös