Betoni- ja teräspaalut

Energiapaalut ovat kestävä energiantuotantomuoto, joka tarjoaa hyötyä myös ympäristölle. Energiapaalut ovat tehokas tapa tuottaa lämpöä ja jäähdytystä rakennuksille, teollisuudelle ja muille infrastruktuureille. Ne soveltuvat maalämmön hyödyntämiseen perinteisiä maalämpökaivoja useammin, sillä maaporausta ei tarvita.

 

 

Ecowell
Edullisempi kuin maalämpökaivot

Ecowell-energiakeräimet asennetaan rakennuksen perustamisessa käytettävien teräspaalujen sisälle, joten maalämpöporauksia ei tarvita lainkaan.

Soveltuu myös pohjavesialueille

Ecowell-energiakeräimet soveltuvat maalämmön hyödyntämiseen myös pohjavesialueilla, missä maalämpökaivoja ei voi porata.

Lähes ilmainen viilennys

Ecowell-energiakeräimet tuottavat kesäaikaisen lattiaviilennyksen kiinteistöön ja asuntoihin pelkän kiertovesipumpun avulla.

Energiapaalut ja maalämpö

Energiapaalujen ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus, energiariippumattomuus ja taloudelliset edut tekevät niistä houkuttelevan vaihtoehdon perinteisille energianlähteille. Uusiutuva energianlähde perustuu maaperän lämpötilaeroon, eikä niiden käytössä synny suoria päästöjä. Perinteiseen maalämpöön verrattuna suurimpia eroja ovat soveltuvuus erilaisille maaperätyypeille, lämmönkeräystavan tehokkuus ja kapasiteetti sekä asennukseen liittyvät asiat.

 

Energiapaalut soveltuvat erilaisille maaperätyypeille, mukaan lukien savi, hiekka ja siltti, joka on saven ja hiekan muodostamaa sekoitusta. Myöskään kallioperää ei edellytetä, joten energiapaalujen käyttö onnistuu myös alueilla, joissa perinteinen maalämpö ei ole mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa.

 

Toinen ero energiapaalujen ja perinteisen maalämmön välillä on lämmönkeräystavassa. Perinteisessä maalämmössä lämpöenergia otetaan talteen syvemmältä maakerroksesta. Energiapaaluissa puolestaan lämpöenergia kerätään lähempää maanpintaa, jolloin saadaan jatkuva ja tasainen lämmönkeräys. Perinteisessä maalämmössä lämmönkeräyskapasiteetissa on usein enemmän vaihtelua.

 

Perinteisen maalämmön asennus edellyttää maan kaivamista ja kaivon rakentamista, joka voi aiheuttaa huomattavia maansiirtotöitä ja vaatia tilaa rakennuspaikalla. Energiapaalut sen sijaan asennetaan pystysuoraan talon perustuksen teräspaaluihin, mikä säästää tilaa ja voi olla parempi vaihtoehto ahtaammilla tai tiheään rakennetuilla alueilla. Ne asennetaan yleensä kiinteistön perustusten yhteydessä, ja toimivat sekä rakenteellisina tukipilareina että energiankeruuyksikköinä. Energiapaalujen asentaminen on myös nopeampaa, joka tuo säästöä työvoima- ja materiaalikustannuksiin.

 

Samaan järjestelmään voi yhdistää myös energiapaalut ja esimerkiksi jäteveden lämmöntalteenotto energiatehokkuuden ja kestävän lämmityksen edistämiseksi.

 

Lue lisää Ecowecin sivuilta.

Ecowell